Pagalba el. paštu     Pagalba telefonu: 852477350
SIUNTIMAS ATLIKTI PATOLOGIJOS TYRIMĄ pagal LR SAM formą Nr. 014-1-1/a
* Siunčiančioji įstaiga:
Skyrius:
* Gydantis gydytojas:      
* Siunčiantis gydytojas:      

Paciento LIN: Asmens kodas:
*Pavardė: *Vardas:
Gimimo data: yyyy-MM-dd Amžius: metų  mėn.  dienų  Lytis: 
Adresas:

Medžiagos paėmimo data: yyyy-MM-dd hh:mm

Audinį fiksuojanti medžiaga:
Ankstesnių morfologinių tyrimų data, tyrimo vieta ir registracijos Nr.:
* KLINIKINĖ DIAGNOZĖ:
* Operacijos/procedūros pobūdis:
* Histologinio/citopatologinio objekto apibūdinimas:
Svarbiausi klinikiniai duomenys / pageidaujami specialūs tyrimai:
*Privalomieji laukai. Be jų registracija bus negalima.